Czy dzieci mogą brać udział w sesjach floatingowych?

Tak, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.